Evanjelizačno-misijný odbor

Evanjelizačno-misijný odbor sa stará o evanjelizačnú službu školením pracovníkov, usporadúvaním medzizborových akcií a povzbudzovaním zborov k službe smerom do spoločnosti. Zaoberá sa tiež domácou a zahraničnou misiou. Odbor pracuje v zložení:

Slavomír Poloha - predseda
Milan Mitana - člen
Peter Prištiak - člen
Jaroslav Tomašovský - člen