Odbor zakladania zborov - PLANt.sk

Odbor Zakladania Zborov chce pracovať na troch úrovniach:

1. Jednotlivcov chce podporovať v misijnom životnom štýle a chce ich viesť v rozhodovaní sa pre zakladanie nových zborov CB na Slovensku

2. Skupinám chce Odbor sprostredkovať tréning M4

3. Zbory chce Odbor povzbudzovať k cieľavedomej a zámernej snahe zakladať nové zbory.

 

Členovia odboru:

Tomáš Henžel (Bratislava – Paradox) – predseda

David Spodniak (Nitra)

Ján Máhrik (Žilina – Za kostolom)

Štefan Evin (Levice)

Slavomír Krupa (Hermanovce nad Topľou)