Finančný odbor

Finančný odbor sa stará o hospodárske záležitosti ústredia a jeho zložiek a reviduje hospodárenie zborov. Zvoláva podľa potreby stretnutia zborových hospodárov a napomáha jednotnosti a správnosti hospodárenia v zboroch. Pracuje v zložení:

Juraj Klementovič (Trnava) – predseda
Miroslav Moravský (Kalinovo)
Marcel Markuš (Bratislava – Cukrová)
Daniel Klein (Košice)