Mediálny odbor

Mediálny odbor rozvíja a spravuje komunikačné nástroje, ktoré zlepšujú internú aj externú komunikáciu a prostredníctvom ktorých zachytáva a prezentuje dôležité témy, príbehy a momenty zo života cirkvi, čím prispieva k lepšej viditeľnosti, porozumeniu a povedomiu. Zároveň zabezpečuje technickú podporu pre emailové účty, správu hlavného cirkevného webu a online prítomnosť lokálnych zborov.

 

Ján Máhrik (Žilina - Za kostolom) - predseda

Martin Kačur (Prešov)

Ivan Žežula (Košice)

Ján Nemšák (Prešov)

Timotej Máhrik (Žilina - Za kostolom)

Marián Cabadaj (Žilina - Za kostolom)

Jozef Bán (Trnava)

Jakub Lenárt (Bardejov)

Jakub Pacanovský (Spišská Nová Ves)

Jakub Uhlík (Bratislava - Cukrová)