Internetový odbor

Internetový odbor sa zaoberá webovými stránkami cirkvi a internetovou komunikáciou. Svojimi pripomienkami môžete pomôcť skvalitneniu aj tejto stránky. Skupina pracuje v zložení:

Martin Kačur - predseda
Ján Nemšák - webmaster
Ivan Žežula - admin emailovej komunikácie