kazateľ, člen Rady CB
Adresa:
Banská Bystrica
Telefónne číslo:
0907 843 583
Mobilné číslo:
0911 551 030