tajomník pre dorast a mládež
Adresa:
Rada Cirkvi bratskej
Telefónne číslo:
0904663611