kazateľ, člen Rady CB
Adresa:
Spišská Nová Ves
Telefónne číslo:
0905 428 738