kazateľ, člen Rady CB
Adresa:
Prešov
Telefónne číslo:
0905 428 738