kazateľ - dôchodca
Adresa:
Stará Turá
Telefónne číslo:
0905 845 924