kazateľ
Telefónne číslo:
0908 655 262
Mobilné číslo:
0908 655 262