kazateľ
Adresa:
Banská Bystrica
Telefónne číslo:
0904 128 271