prvý podpredseda Rady CB
Adresa:
Kalinovo
Telefónne číslo:
0905 251 457