Kurzy pre zborových pracovníkov

Kurzy pre zborových pracovníkov

Séria Kurzov pre zborových pracovníkov je určená na prípravu a spoločnú službu vašich súčasných aj perspektívnych vedúcich pracovníkov v zbore/cirkvi. Úspech akéhokoľvek procesu zameraného na rozvoj vodcovstva sa meria tým, čo je jeho výsledkom. 

Táto séria pomáha pripraviť vedúcich pracovníkov na celoživotné úsilie o hľadanie biblickej múdrosti tým, že pred nich postaví základné otázky týkajúce sa Cirkvi. Je to obsiahle štúdium pozostávajúce zo štyroch celkov a v každom celku je 12 tém. Je možné študovať kompletné celky, alebo len jednotlivé témy.

Každá téma využíva dynamickú metódu Šesť krokov k biblickej múdrosti, ktorá vedúcich vedie k tomu, aby o záležitostiach vedenia v zbore premýšľali biblicky, múdro a prakticky.

Séria Kurzov pre zborových pracovníkov je prispôsobiteľný nástroj, ktorým môžete podporiť individuálne potreby služobníkov vo vašom zbore:

  • Môžete absolvovať kompletnú sériu Kurzy pre zborových pracovníkov a do hĺbky sa venovať základným oblastiam vodcovstva a vedenia zboru.
  • Môžete si vybrať nejaký námet a k nemu zvoliť niekoľko príbuzných tém z celej série Kurzy pre zborových pracovníkov. Námety je dobré zamerať na konkrétne oblasti, o ktoré majú záujem vedúci pracovníci zboru.
  • Môžete absolvovať ľubovoľnú tému podľa želania vášho tímu vedúcich.

Aký je cieľ kurzu:
Rozvíjať charakter a kvality vedúceho pracovníka pomocou riadeného vyučovacieho procesu, ktorý využíva biblické princípy, projekty, diskusné otázky a múdrosť súčasných kresťanských odborníkov.

Pre koho je kurz určený:

  • kazatelia, starší zboru, diakoni
  • laickí služobníci
  • vedúci tímov a nádejní budúci vedúci

Materiály k dispozícii:

 

Pripravujeme:
Božie slovo - úvod do biblicky verného kresťanského učenia