Kurz Veľký Boží príbeh vám pomôže pochopiť, ako do seba zapadajú všetky časti Biblie od Genezis po Zjavenie, ako hovoria príbeh o Božom úžasnom pláne zachrániť svet cez Ježiša Krista.

Videokurz sa skladá z 9 lekcií.

Všetky informácie k tomuto kurzu nájdete na https://spolocenstvoevanjelia.sk/velkybozipribeh/