Séria kurzov „Objavovanie"

Kurzy učeníctva pre malé skupiny

 Séria kurzov Objavovanie je obsiahly nástroj, ktorý má slúžiť na to, aby bol „každý človek dokonalý" v Kristovi.

Séria pozostáva zo štyroch kníh a v každej knihe je 12 tém.

Pomocou Šiestich krokov k biblickej múdrosti a moderovanej interaktívnej diskusie v malej skupine otvára cestu k premene života a dobre zakorenenému biblickému svetonázoru.

Táto séria obsahuje základné prvky biblického učenia a zásady kresťanskej viery, ktoré sú navzájom prepojené tak, aby inšpirovali k duchovnému rastu a zakotvili ľudí v ich vzťahu s Kristom.

Štyri knihy celej série postupne presúvajú svoj dôraz z jednotlivca na zbor/cirkev a potom ďalej na svet.

Aký je cieľ kurzu:
Vybudovať biblický pohľad na život a schopnosť uvažovať o otázkach života z Božej perspektívy.

Pre koho je kurz určený:

  • dospelí
  • veriaci
  • duchovne hľadajúci
  • celé zborové spoločenstvo

Čo obsahuje každá téma:

  • biblické texty
  • príklady z bežného života
  • diskusné otázky
  • články od súčasných kresťanských autorov

Materiály k dispozícii: