Zborová škola

Ak Ti záleží na Božom kráľovstve...
začni už dnes používať užitočné materiály! 

 

CBT - Church Based Training (Zborová škola) je jednou z alternatív, ako aplikovať apoštolský pokyn k ustanovovaniu ľudí, ktorí by ďalej viedli, vyučovali a formovali veriacich (napr. Ef 4:11-16).

CBT sa opiera o tieto princípy:

  • Predovšetkým miestny zbor je zodpovedný za dozrievanie veriacich a je zodpovedný aj za prípravu svojich vlastných vedúcich.
  • Teologické školy a semináre majú dôležité miesto, ale prvoradá zodpovednosť pred Bohom za budovanie veriacich je na zbore.
  • Toto je kľúčová hodnota, ktorá ovplyvňuje život a podobu zboru.
  • Miestny zbor s celým jeho kontextom je prostredím, v ktorom prirodzenou súčasťou prípravy je sieť vzťahov, reálna služba a zodpovednosť.

Viacej o tomto koncepte vyučovania
Šesť krokov k biblickej múdrosti
 

Materiály

Výchova učeníkov

Ponúkame vám materiály pre výchovu učeníkov vhodné hlavne pre malé skupiny. Rovnako dobre ich však môže využiť aj skúsenejší kresťan, ktorý chce duchovne viesť hoci len jedného alebo dvoch nových kresťanov. Táto séria kurzov pomocou Šiestich krokov k biblickej múdrosti a moderovanej interaktívnej diskusie v malej skupine otvára cestu k premene života a dobre zakorenenému biblickému svetonázoru. Viacej o tomto koncepte vyučovania

>>> Séria kurzov „Objavovanie"

Príprava vedúcich pracovníkov

V tejto sekcii vám ponúkame materiály pre rozvoj a podporu súčasných aj perspektívnych vedúcich pracovníkov v zboroch. Každá téma využíva dynamickú metódu Šesť krokov k biblickej múdrosti, ktorá vedúcich vedie k tomu, aby o záležitostiach vedenia v zbore premýšľali biblicky, múdro a prakticky. Viacej o tomto koncepte vyučovania.

>>> Séria „Kurzy pre zborových pracovníkov"

 

Materiály pochádzajú z Center for Church Based Training (www.ccbt.org) a boli preložené s podporou EFCA (Evangelical Free Church of America). Osobitná vďaka patrí misionárovi Toddovi Hiltibranovi.

Chceme poznať váš názor 

na tento materiál a predovšetkým budeme vďační za upozornenia na chyby.
S vašou pomocou to vylepšíme.

Napíšte nám na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.