Rokovanie rady - Máj 2011

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 3. mája 2011

  • Podstatnú časť tejto schôdze sme venovali definitívnemu upresneniu programu a priebehu výročnej konferencie a Spoločnej konferencie Cirkvi bratskej v Bratislave 20.-21. mája.
  • Rada odsúhlasila legislatívny postup vypísania výberového konania na miesto riaditeľa Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave. Realizovaním výberového konania poverila Správnu Radu Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave.
  • Rada udelila 4 týždne študijného voľna Josefovi Sýkorovi, ktoré súvisí s jeho doktorandským štúdiom.
  • Rada súhlasí s účasťou Tibora Máhrika na konferencii Cambridge Leadership Network 7.-15. júla.
  • Prijala informáciu Evanjelizačného a misijného odboru o stretnutí s našou misionárkou Evou Ujlakyovou, ktorá sa zasnúbila a bude nasledujúce obdobie pracovať naďalej pre Juhovýchodnú Áziu, ale z Anglicka. Evke srdečne blahoželáme a prajeme Božiu milosť a vedenie v novom štádiu jej života.
  • Rada vzala na vedomie rozviazanie pracovného pomeru s br. kaz. Pavlom Čechom na vlastnú žiadosť. Zaoberala sa s budúcnosťou misijného zboru v Nitre a menovala Štefana Evina za administrátora zboru v Nitre.


Zapísal: Ján Henžel