Rokovanie rady - December 2009

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 3. decembra 2009
  • Tajomník informoval RCB o porade ekonómov na Ministerstve kultúry SR, podľa ktorej by v roku 2010 mali zostať zachované príspevky štátu na platy duchovných aj s 1% valorizáciou. Je však treba počítať so znížením príspevku na prevádzku ústredia.
  • Rozhodla o predĺžení pracovného pomeru diakona Štefana Beňu v Banskej Bystrici.
  • Prijala do pracovného pomeru Mirku Števkovú (Kontakt Levice) od 1. januára 2010.
  • RCB schválila trojstrannú dohodu medzi bardejovským staršovstvom, RCB a br. kaz. Rastislavom Betinom o postupe ukončenia jeho služby v bardejovskom zbore a povzbudila staršovstvo pri hľadaní jeho nástupcu.
  • Tajomník požiada Študijný odbor, aby na najbližšie stretnutie Rady pripravil inováciu podmienok pre čerpanie študijného voľna ako dodatok trvalého uznesenia konferencie CB z roku 1995.
  • Výročná konferencia sa bude konať v Leviciach 30. apríla od 16. hod. – 1. mája 2010.
  • Ďalšia schôdza RCB sa uskutoční 21.-22. januára 2010 v Kalinove.
Zapísal: Ján Henžel