Rokovanie rady - Júl 2009

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 2. júla 2009

  • Na svojej 2. schôdzi v novom funkčnom období sa RCB zišla v zložení: Ján Henžel, Ivan Markuš, Tibor Máhrik a Miroslav Moravský zúčastnení na konferencii mládeže vo Zvolene. Rastislav Betina, Daniel Jurčo, Peter Prištiak a Ľudovít Kušnír sa zúčastnili rokovania cez Skype. Z úsporných dôvodov RCB plánuje rokovať každý druhý mesiac elektronicky.
  • Rada odsúhlasila termíny rokovaní do konca roku 2009 a návrh na rok 2010. Pripomína kazateľom a vikárom, aby sa nezabudli včas prihlásiť na kazateľskú konferenciu s manželkami, ktorá bude 14.-16. septembra.
  • Rada prijíma Dušana Jauru do funcie vikára, ktorý bude svoju službu vykonávať na Cirkevnej základnej škole Narnia ako aj Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa. Pracovná zmluva sa zatiaľ uzatvára od 1. septembra 2009 na obdobie jedného roka.
  • Rada menovala Štefana Evina za administrátora misijného Zboru v Nitre počas študijného pobytu Pavla Čecha v Anglicku.
  • Nesúhlasí s návrhom staršovstva misijného Zboru v Nitre, aby br. Tomáš Henžel mohol vysluhovať Večeru Pánovu v tomto zbore počas neprítomnosti kazateľa. Rada nepovažuje celý rok za výnimočnú situáciu, pre ktorý by mala žiadosti vyhovieť.
  • Rada súhlasí so žiadosťou Zboru Nitra a prijíma Tomáša Henžela na čiastočný úväzok (12 hod./týždenne) do funkcie diakon s platnosťou od 1. 9. 2009 na dobu určitú do 31. 7. 2010.
  • Súhlasí so žiadosťou Zboru v Žiline a udeľuje výnimku Petrovi Fraňovi, aby 9. augusta 2009 mohol vyslúžiť na stanici Dolný Kubín sv. Večeru Pánovu.
  • Vzala na vedomie informáciu o príspevkoch zborov do ústredia k 30. 6. 2009 a vyzýva zbory na dodržiavanie dohodnutých zásad.

Zapísal: Ján Henžel