O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v marci 2024

  • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 12.3.2024 formou Zoom videokonferencie
  • Rada schválila študijné voľno kazateľa Mareka Tomašoviča v termíne od 19.6. do 18.8. a od 1.10. do 31.10.2024
  • Rada schválila podporu z Fondu pomoci pre kazateľa Gabriela Gajdoša, ktorému zomrela manželka
  • Rada rozhodla o výške príspevku z fondu Levita pre vikára Martina Kaščáka od 1.3.2024 do 28.2.2025
  • Rada sa zoberala potrebou administrátora pre zbor v Košiciach po ukončení mandátu administrátora Petra Prištiaka, ktorý požiadal o uvoľnenie z tejto funkcie
  • Vzhľadom na črtajúcu sa možnosť obnovy zboru v Trenčíne v horizonte najbližších rokov Rada rozhodla, že zatiaľ nepristúpi k zrušeniu zboru, ale k dočasnému pozastaveniu jeho činnosti. O detailoch bude informovať Konferenciu
  • Rada schválila účasť predsedu Rady a ďalšieho delegáta za CB (meno bude upresnené neskôr) na konferencii IFFEC v októbri 2024 v Medelline v Kolumbii
  • Rada zobrala na vedomie výsledky hospodárenia za rok 2023 a predbežný návrh rozpočtu na rok 2024. Porada hospodárov a správcov zborov je plánovaná formou Zoom na 18.3.2024

***