O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej vo februári 2024

  • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 6.2.2024 v Banskej Bystrici.
  • Rada mala pravidelný rozhovor s tajomníkom pre mládež Slavomírom Krupom o jeho činnosti a aktuálnom dianí v Únii detí a mládeže.
  • Mala rozhovor s Martinom Kaščákom a rozhodla o jeho prijatí do vikariátu na plný úväzok v zbore Bratislava – Paradox pod vedením kazateľa Tomáša Henžela od 1. 3. 2024.
  • Vzala na vedomie správu kazateľa Jána Máhrika zo služobnej cesty v USA.
  • Schválila Správu o činnosti Rady ako materiál pre Konferenciu CB.
  • Schválila financovanie grafických prác a tlač publikácie Stopy Cirkvi bratskej, ktorú zostavil Štefan Evin, v náklade 150 kusov z Publikačného fondu.
  • Schválila odpredaj prebytočného kancelárskeho vybavenia, ktoré využíval predseda Rady Štefan Evin, za zostatkovú hodnotu.
  • Urobila revíziu trvalých uznesení Rady z rokov 1990 až 2023 a vypracovala návrh pre budúcu Radu, ako s jednotlivými uzneseniami naložiť.
  • Spoločná jesenná pastorálka je plánovaná na víkend 27.-29.9.2024 v hoteli Jezerka, Seč, ČR.