O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v decembri 2023

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 5.12.2023 v Banskej Bystrici.
 • Výročia zborov v roku 2024:

1.4.1989: B.Bystrica – 35 rokov od vzniku zboru

1.5.2009: Nitra – 15 rokov od vzniku zboru

5.8.1984: Stará Turá – 40 rokov od otvorenia modlitebne

 • Rada vzala na vedomie, že kazatelia východného seniorátu si za seniora zvolili Petra Prištiaka.
 • Vzala na vedomie správu kazateľa Mareka Tomašoviča zo služobnej cesty v USA.
 • Vzala na vedomie, že biskupom Apoštolskej cirkvi sa od 1.1.2024 stane Pavol Zsolnai z Bratislavy a prvým zástupcom biskupa Miroslav Tóth z Nitry.
 • Prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie zboru v Prešove.
 • Rozhodla o vizitáciách zborov v roku 2024: Hermanovce (vizitátori Miroslav Haszics, Filip Pangrác), Košice (Juraj Kohút, Marek Jurčo), Nitra (Ján Henžel, Juraj Sabol), Vranov nad Topľou (Martin Kačur) a o vizitáciách misijných zborov v roku 2024: Košice – Mozaika (Ján Máhrik, Milan Mitana), Trnava (Štefan Evin, Rastislav Števko).
 • Vymenovala zloženie Odboru humanitárnej pomoci na obdobie od 1.1.2024 do 30.6.2024: Ondrej Lupták (Bratislava – Paradox) – predseda, Miroslav Klč (Michalovce), Ľubomír Lorinc (Prešov), Petr Kučera (Bratislava – Cukrová), Juraj Klementovič (Rada CB).
 • Vzala na vedomie informáciu o rozdelení štátneho príspevku pre zbory v roku 2024 vypočítanom v zmysle platnej metodiky.
 • Vzala na vedomie rozhodnutie Komisie pre rozdeľovanie príspevkov z EPH o rozdelení príspevku prijatého v roku 2023. Rozhodla o príspevku z Fondu pomoci pre Miroslava Oravca (Kalinovo) a pre Máriu Krupovú (Hermanovce) z dôvodu dlhodobej nemoci.
 • Aktualizovala tabuľku základných platov pre rok 2024 (Príloha č.3 k smernici č.17a – Mzdový poriadok).
 • Rozhodla o mzdách pracovníkov ústredia pre rok 2024 a upravila mesačnú odmenu mandatárovi Ondrejovi Prišťákovi (ekonóm Rady).
 • Pripomenula si a vyhodnotila odporúčania pre Radu z vizitácií zborov vykonaných v rokoch 2019 až 2023. Zrevidovala nevyriešené, opakujúce sa a čiastočne splnené a neaktuálne uznesenia Rady z minulosti.
 • Rozhodla, že výročná Konferencia CB sa uskutoční v Žiline (4.5.2024).
 • Plánuje stretnutie s novozvolenými členmi Rady pred koncom funkčného obdobia

* * *