O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v marci 2021

  • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 9.3.2021 formou Zoom videokonferencie.
  • Rada mala užitočný rozhovor s Tomášom Grulichom o skúsenostiach s Cestou obnovy v prešovskom zbore a v českých zboroch.
  • Rozhodla, že Konferencii Cirkvi bratskej odporučí ordináciu Juraja Institorisa za kazateľa Cirkvi bratskej. Jurajova ordinačná práca je dostupná na webe Cirkvi bratskej v sekcii Knižnica.
  • Schválila študijné voľno kazateľa Martina Kačura v termíne júl – august 2021 a január 2022. Podmienkou zahájenia študijného voľna je predloženie študijného plánu.
  • Vzala na vedomie informáciu o rozhovore brata predsedu so staršovstvom zboru v Starej Turej, ktorý momentálne nemá správcu.
  • Vzala na vedomie informáciu o ukončení pôsobenia JUDr. Jána Jurana na poste riaditeľa cirkevného odboru Ministerstva kultúry.
  • Zaoberala sa možnosťou zaobstarania licencií Microsoft Office 365 pre cirkev ako neziskovú organizáciu a poverila internetový odbor, aby pripravil ponuku s prehľadom vhodných možností pre cirkev, zbory a pracovníkov.
  • Zaoberala sa prípravou Konferencie 2021. Momentálne nie je jasné či v júni 2021 bude reálne zvolať Konferenciu prezenčnou resp. dištančnou formou. Materiály pre Konferenciu sa pripravujú podľa pôvodného harmonogramu. Rada osloví doterajších členov komisií, či sú ochotní opäť kandidovať a následne v prípade potreby doplní personálne návrhy o ďalšie osoby.

* * *