O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v septembri 2019

 

  • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 17.9.2019 na spoločnej pastorálke.
  • Rada informovala prítomných kazateľov a vikárov o zákone o podpore cirkví, ktorý je prerokovávaný v parlamente a o jeho predpokladaných dôsledkoch.
  • Mala rozhovor s kazateľom Petrom Kučerom (kazateľ v zbore Frýdek Místek), ktorý prijal pozvanie staršovstva za kazateľa a správcu zboru Bratislava – Cukrová. Voľba je dohodnutá na 13. októbra 2019. Vedením volieb Rada poverila Juraja Kohúta.
  • Presunula termín hlasovania o zotrvaní kazateľa Martina Kačura v zbore v Spišskej Novej Vsi na neskôr, keď po doplňujúcej voľbe bude v staršovstve aspoň minimálny počet volených starších.
  • Na októbrovej porade Rada rozhodne o forme a čase jarnej pastorálky kazateľov. Do úvahy pripadá možnosť, že namiesto samostatnej pastorálky sa kazatelia a vikári zúčastnia konferencie Máme čo zvestovať s Donaldom Carsonom 26.-28.3.2020.
  • Schválila služobnú cestu tajomníka Rady na European Leadership Forum 2020 vo Wisle a úhradu nutných nákladov.
  • Predsedníctvo Rady informovalo o peknom stretnutí so zborom biskupov Evanjelickej cirkvi a.v. vo Zvolene 10.9.2019. Stretnutie sa uskutočnilo z iniciatívy predsedníctva Rady CB. Obidve strany sa navzájom informovali o aktuálnom živote vo svojich cirkvách a vyjadrili si bratskú lásku, priateľstvo a podporu.

 

* * *