O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v apríli 2018

  • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 17. a 20 apríla 2018 formou Skype spojenia.
  • Rada s vďakou prijala informácie o jubilejnom 10. ročníku konferencie Máme čo zvestovať a o nových knihách v edícii ReFormatio.
  • Zobrala na vedomie, že najbližšia Spoločná konferencia CB sa bude konať v Českom Těšíně 9.11.2019.
  • Zobrala na vedomie plánovanú návštevu Mario Wadera a rokovanie Waderovej nadácie v Leviciach v septembri 2018.
  • Poverila predsedu Rady CB aby viedol voľbu kazateľa Dawsona Jonesa v Zbore CB v Nitre 13.5.2018 za predpokladu, že jeho voliteľnosť bude potvrdená Konferenciou.
  • Rada súhlasí so zmenou dátumu ukončenia pracovnoprávneho vzťahu kazateľa Ľudovíta Feketeho dohodou z pôvodného termínu 30.6.2018 na 31.7.2018.
  • Rada sa zaoberala prípravou Konferencie 2018, návrhmi na zloženie predsedníctva a komisií. Rada predloží Konferencii konferenčný návrh v neodkladnej záležitosti, ktorý sa týka nominácie sestier do Rady CB.

Pripravil Štefan Evin