O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v októbri 2017

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 10. októbra formou Skype spojenia.
 • Rada zostavila návrh kandidátov pre voľbu Rady v roku 2018.
 • Schválila žiadosť kazateľa Petra Prištiaka o študijné voľno.
 • Schválila služobnú cestu kazateľa Slavomíra Polohu a Edity Uličnej do UK (Cambridge).
 • Prerokovala a schválila vizitačnú správu z vizitácie Zboru CB vo Vranove nad Topľou.
 • Pripravuje podklady pre zriadenie misijného zboru v Trnave.
 • Rada ďakuje bratislavskému staršovstvu za reflexiu májovej konferencie.
 • Zhodnotila spoločnú jesennú pastorálku a dohodla sa, že na najbližšom spoločnom stretnutí Rád (ČR + SR) bude hovoriť aj o príprave spoločných pastorálok a participácii slovenských kazateľov.
 • Vymenovala za členov odboru PLANt.sk brata Petra Hruba zo Žiliny a Dawsona Jonesa z Nitry a zobrala na vedomie odstúpenia brata Milana Mitanu z odboru PLANt.sk.
 • Zobrala na vedomie správu z pobytu seniorov na Zemplínskej Šírave 2017 a vyjadruje poďakovanie organizátorom aj podporovateľom tohto podujatia.
 • Zobrala na vedomie správu brata predsedu z pracovnej cesty na konferencii MTW LEAD v Aténach. Ďakuje priateľom z misie MTW v Košiciach, ktorá túto cestu sponzorovala.
 • Zobrala na vedomie správu Miroslava Moravského z pracovnej cesty u správcu nadácie Mario Wadera a zároveň aj zmenu splátkového kalendára, podľa ktorého prvé splátky začne cirkev splácať už v roku 2018.

 Pripravil Štefan Evin