O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v máji 2017

 • Porada Rady Cirkvi bratskej bola 16. mája formou Skype spojenia.
 • Rada s vďačnosťou Pánu Bohu aj Jánovi Novákovi prijala jeho osobné ospravedlnenie za problémy, ktoré spôsobil Cirkvi bratskej počas a po svojom pôsobení v Petržalke.
 • Rada s vďačnosťou zobrala informáciu o základnom tréningu zakladania zborov.
 • Rada zobrala na vedomie stav prípravy konferencie.
 • Rada zobrala na vedomie, že členské zhromaždenie zboru v Michalovciach nepotvrdilo zotrvanie Bohdana Roháčka ako kazateľa zboru a jeho mandát v zbore skončí najneskôr 31.8.2018.
 • Rada zobrala na vedomie informáciu kazateľa Bohdana Roháčka o čerpaní druhej časti študijného voľna v lete 2017 podľa schválenej žiadosti.
 • Rada deleguje na valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti 14.6.2017 Todda Pattersona.
 • Rada zobrala na vedomie prípravu pohovoru s Jurajom Klementovičom, ktorý prejavil záujem o pozíciu riaditeľa Kancelárie Rady.
 • Zástupcovia Rady mali rozhovor so staršovstvom zboru v Žiline o možnosti financovania misijných aktivít, nových pracovníkov a investičných projektov.
 • Rada zobrala na vedomie vykonanie inventarizácie majetku v ústredí cirkvi.
 • Rada rozhodla, že dlhodobé finančné investície VUB AM (peňažný eurový fond) je potrebné previesť na bežný účet. V ďalšom Rada rozhodne, ako tieto prostriedky čo najlepšie zhodnotiť.

Pripravil Štefan Evin