Rokovanie Rady marec 2016

 • Porada Rady CB bola 7. marca 2016 formou Skype spojenia.
 • Predseda Rady informoval o konferencii Cesta obnovy v Prahe. Do procesu sa zapojil Zbor Prešov a zvažuje Zbor Michalovce. Rada odporúča zborom venovať pozornosť tomuto duchovnému a praktickému prístupu k revitalizácii zborov, lebo naliehavosť duchovnej  obnovy je prioritou našej cirkvi a tu je k dispozícii efektívny koncept.
 • Rada po úpravách schválila tajomnícku správu pre konferenciu 2016. Pre budúcnosť je potrebné zadefinovať koncept tajomníckej správy a takisto obsahovú stránku konferenčného bulletinu.
 • Rada akceptuje žiadosť kazateľa Pierra van Vuurena o pozastavenie ordinácie a jeho žiadosť predloží Konferencii.
 • Rada súhlasí s upraveným počtom členov a zložením miestneho staršovstva na stanici v Trnave s ohľadom na miestne podmienky a potrebu rozvoja tejto stanice.
 • Predseda Rady uvedie 20.3.2016 brata Mareka Tomašoviča do služby vikára v Trnave.
 • Rada rozhodla o podpore vydania publikácie Evanjelium v centre manželstva. Do budúcich rozpočtov ústredia je potrebné zakomponovať aj položku nákladov na publikačnú činnosť ústredia cirkvi.
 • Spracovanie informácií z návštevy predsedu Rady v zbore Vranov bude zaradené do programu najbližšej porady Rady.
 • Zaoberala sa žiadosťou Kresťanského zboru v Žiline o využívanie budovy Cirkvi bratskej v Dolnom Kubíne na zhromaždenia. Budova je vo vlastníctve Zboru CB Žilina, ktorý je oprávnený ňou disponovať po súhlase Rady a s ohľadom na prednostnú podporu zakladania zborov CB.
 • Rada poslala poďakovanie za spoluprácu, osobnú aj finančnú podporu českej Rade Církve bratské, Odboru pro obnovu a zakládání stanic a sborů a Nadačnímu fondu nových sborů.
 • Rada pošle donorom do Holandska správu o využití ich daru.
 • Rozhodla o začatí procesu prevodu účelového zariadenia Cirkvi bratskej v Slovenskej republike Kontakt – Mládežnícke centrum spod zriaďovateľstva cirkvi na zbor Levice v súčinnosti so staršovstvom zboru.
 • Riaditeľ Kancelárie Rady preverí možnosti lepšej ponuky služieb pre zabezpečovanie stravných lístkov ako ponúka spoločnosť Edenred.
 • Kancelária predsedu Rady v Leviciach je na ulici Slobody 22. Rada je vďačná rodine Galkovej za poskytnutie výhodného nájmu.

 

Pripravil Štefan Evin