O čom rokovala Rada Cirkvi bratskej v júni

 • Zasadnutie Rady Cirkvi bratskej bolo 22.-23.6. v Prešove. Spoločné modlitby uviedol brat Peter Prištiak textom z 2Tim 1:11-14.
 • Za overovateľov zápisu z Konferencie 2015 v Bardejove určila členov predsedníctva Konferencie - kazateľov Bohdana Roháčka a Slavomíra Polohu.
 • Rada CB rozhodla o použití kladného zostatku sponzorských prostriedkov z konferencie Máme čo zvestovať za rok 2015 na vydanie materiálu 50 kľúčových otázok o mužskosti a ženskosti.
 • Schválila kúpu bytu na Miletičovej ulici za cenu 150.000 € s predpokladanými nákladmi na rekonštrukciu vo výške 15.000 €. Poznámka: Toto rozhodnutie sa medzičasom stalo bezpredmetným, nakoľko uvedený byt majiteľ medzitým predal inému záujemcovi.
 • Súhlasí s návrhom Komisie pre Zásady Cirkvi bratskej na zorganizovanie spoločnej pastorálky kazateľov SR a ČR v januári 2016 venovanej Zásadám CB.
 • Zobrala na vedomie informáciu o príprave a náplni teambuildingového stretnutia Rady 21.-22.8. v Telgárte.
 • Za administrátora Zboru v Bratislave, Cukrová vymenovala kazateľa Jána Henžela.
 • Predĺžila menovanie kazateľa Martina Jurča za administrátora Zboru CB Vranov nad Topľou na neurčito.
 • Zobrala na vedomie informáciu o situácii na Starej Turej, kde bolo práve zvolené nové staršovstvo a odporučila predsedovi Rady, aby sa v najbližšej dobe stretol s novým staršovstvom.
 • Rozhodla o žiadosti kazateľa Josefa Sýkoru, aby mu bola ponechaná ordinácia. Rada vystaví kazateľovi Josefovi Sýkorovi potvrdenie o kazateľskej ordinácii, pokiaľ si Josef Sýkora do 30.6.2016 nájde na novom mieste zbor (denomináciu), ktorá by mu ordináciu v Cirkvi bratskej uznala.
 • Rozhodla o plate predsedu Rady, tajomníka Rady a tajomníka pre mládež do konca roku 2015. Rozhodla o statuse (pracovník ústredia cirkvi) a plate bývalého tajomníka v mesiaci jún 2015, kedy skončí jeho pracovný pomer s cirkvou.
 • Rada vzala na vedomie informáciu o štandardizácii emailovej komunikácie v CB. Komunikácia so zbormi prebieha prostredníctvom mailovej pošty na doméne cb.sk vo formáte Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ďalším postupom a koordináciou pri štandardizácii komunikácie medzi osobami poverila internetový odbor.
 • Rada CB súhlasí so zriadením účtovného strediska Projekt Nové zbory v rámci účtovnej evidencie. Štatút Projektu Nové zbory vypracuje Odbor pre zakladanie zborov. Finančné prostriedky na tomto projekte sú oddelené od bežného rozpočtu Odboru pre zakladanie zborov.
 • S vďakou prijala informáciu, že Nadačný fond nových zborov z ČR bude prvým donorom, ktorý podporí tento projekt.
 • Poverila predsedu Rady prípravou návrhu stanoviska k Národnému pochodu za život.
 • V súvislosti s možnosťou získania výhodnejších hlasových a dátových paušálov od operátora O2 rozhodla o postupe oslovovania ľudí (pracovníkov) do spoločnej architektúry mobilného telefonovania v tomto poradí: členovia Rady, pracovníci Kancelárie Rady, správcovia zborov, kazatelia.

Pripravil Štefan Evin