Rokovanie Rady - Február 2014

O ČOM ROKOVALA Rada CB 13.-14. februára 2014

 

 • Spoločné modlitby uviedol Miroslav Moravský.

 • Rada prijala návrh českej strany na zmenu termínu jesennej pastorálky kazateľov s manželkami v Milovách, ktorá sa uskutoční 15.-17. septembra 2014.

 • Členské zhromaždenie v Trenčíne zvolilo br. kaz. Gabriela Gajdoša za svojho duchovného správcu. Jeho inštaláciu vykoná predseda 23. februára 2014.

 • Po odporučení študijného odboru mala Rada predordinačný pohovor s vikárom Marekom Jurčom, ktorého odporučí Konferencii 2014 na ordináciu za kazateľa.

 • Mala pohovor s Jánom Máhrikom a prijala ho do vikariátu, ktorého 1. časť absolvuje pod vedením br. kaz. Bedřichom Smolom, Vsetín-Maják.

 • Mala pohovor s Tomášom Henželom, ktorého prijala do vikariátu od 1. marca 2014 v Nitre.

 • Rada diskutovala so zástupcami staršovstva Bratislava, Cukrová 4 o zámere presunu zriaďovateľstva cirkevných škôl na Zbor. Zároveň so staršovstvom samostanej stanice Sv. Jur diskutovala o ich duchovnej práci a výhľadoch na postupné osamostatňovanie tejto stanice.

 • V rámci výberového konania uskutočnila pohovor s dvomi prihlásenými záujemcami a za Riaditeľa kancelárie RCB vybrala br. Jakuba Kintlera.

 • Predbežná bilancia hospodárenia za rok 2013 je priaznivá. V roku 2014 predpokladáme použitie celej štátnej dotácie na príspevky miezd pracovníkov cirkvi, takže cirkev bude musieť prispieť na réžiu ústredia z vlastných prostriedkov.

 • V záujme rozšírenia priestorov pre službu Betánia n. o. na Partizánskej ulici, bude musieť Rada presunúť svoje kancelárie na iné miesto.

 • Rada diskutovala o stratégii poskytovania pôžičiek z Waderovej nadácie.

 • RCB v SR zabezpečila preklad Ústavy CB do angličtiny.

 • Prijala informáciu Evanjelizačno-misijného odboru o ďalšom misijnom pracovníkovi pre slovenských Rómov v Glasgowe, o spolupráci s Tomášom Grulichom pri zakladaní zborov a o príprave pastorálky kazateľov na jar 2015.

 • Rada s potešením vzala na vedomie hodnotenie priebehu vikariátu Jána Verčimáka a súhlasí s jeho dokončením v Leviciach.

 • Rada diskutovala so zástupcami volebnej komisie a vyjadrila svoje pripomienky ku kandidátke do volieb Rady.

 • Rada potvrdila nomináciu S. Polohu do výboru Slovenskej biblickej spoločnosti.

 • Rada delegovala br. Štefana Markuša za zástupcu CB v SR na výročnej konferencii 2014 v Čechách.

 • Rada podporuje konferenciu „Dieťa je dať,“ ktorá sa uskutoční 25.-26. septembra 2014 v Bratislave. Budeme sa usilovať delegovať na ňu svojho zástupcu.

 • Vyjadrila svoju podporu návrhu podpredsedu Národnej rady SR Jána Figeľa o zmene Ústavy, ktorá by definovala manželstvo ako jedinečný vzťah medzi jedným mužom a jednou ženou. Zároveň vyzýva všetkých členov CB k všestrannej aj spoločenskej podpore manželstva a rodiny.

 • Vysiela Petra Prištiaka ako svojho zástupcu na misijnú konferenciu v Lausanne v roku 2015.

Zapísal: Ján Henžel