Rokovanie Rady - September 2013

O ČOM ROKOVALA Rada CB 9.-10. septembra 2013 

 • Spoločné modlitby na základe Iz 51:1-8 viedol Ján Henžel.
 • Rada mala vstupný pohovor s Marianom Cabadajom a zaradila ho do vikariátu v Zbore CB Žilina.
 • Viedla rozhovor so správcom zboru a staršovstvom žilinského zboru o aktuálnych problémoch.
 • Rozhovor s br. kaz. Jurajom Kohútom o finančnej situácii a jej vývoji na misijnej stanici v Trnave.
 • Pripravovala kritériá pre výberové konanie na miesto riaditeľa kancelárie Rady.
 • Prijala rezignáciu br. Ondreja Luptáka na funkciu predsedu správnej rady Betánie a bude iniciovať voľbu nového predsedu.
 • Udelila súhlas na vyučovanie náboženstva na cirkevných školách.
 • Podporila Národný pochod za život v Košiciach 22. septembra a vydala v tejto súvislosti tlačové vyhlásenie.
 • Rozhodla o zverejnení plného textu Poriadku Cirkvi bratskej v Slovenskej republike na stránke www.cb.sk
 • Privítala informáciu br. kaz. Pavla Bombu o tom, že prijal pozvanie za správcu Zboru v Kalinove.
 • Predseda Rady bude 15. Septembra inštalovať br. kaz. Ľudovíta Feketeho za druhého kazateľa zboru v Prešove. 

Zapísal: Ján Henžel