Rokovanie Rady - August 2013

O ČOM ROKOVALA Rada CB 5. augusta 2013

  • Spoločné modlitby na základe Ef 5:6-20 viedol Ivan Markuš.
  • Rada ukončila mimoriadnu vizitáciu Zboru v Trenčíne. Ak ku koncu roka 2013 nebude vyriešená otázka správcu zboru alebo administrátora, Rada zaujme konečné stanovisko k štatútu zboru.
  • Prijala informáciu predsedu z rokovania na misijnej stanici Trnava 3.7.2013 o finančnej situácii stanice a prijala jeho návrh na spôsob, akým by Rada mohla prispieť k jej riešeniu.
  • Ľudovít Fekete bol členským zhromaždením 30.6. zvolený za druhého kazateľa zboru v Prešove.
  • Martin Jurčo informoval o prípravnom stretnutí na Národný pochod pre život, ktorý bude v Košiciach 22.9.2013.
  • Diskutovala o žiadosti ministra kultúry na poskytnutie informácií o finančnej kondícii Cirkvi bratskej.

Zapísal: Ján Henžel