Rokovanie Rady - Máj 2013

O ČOM ROKOVALA Rada CB 20. mája 2013 - skype

  • Spoločné modlitby na základe 1. Korinťanom 1:12 viedol Ján Henžel.
  • Schválila podmienky výberového konania na miesto riaditeľa Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave.
  • Prijala Jána Verčimáka do vikariátu a zaradila ho do Zboru Levice.
  • Zvolila Martina Jurču za podpredsedu Rady.
  • Vyzýva zbory, aby ponúkli byť hostiteľmi Konferencie CB v roku 2014.
Zapísal: Ján Henžel