Rokovanie Rady - September 2012

O ČOM ROKOVALA Rada CB 3.-4. septembra 2012
 Spoločné modlitby na základe Joz. 13:1, 14:6-15 uviedol T. Máhrik.
 Pracovné stretnutie predsedov a podpredsedov staršovstiev o spoločných
záujmoch Cirkvi bratskej na nadchádzajúce 3 roky sa uskutoční 24. októbra
v Leviciach pre západný seniorát a 25. októbra v Prešove pre východný seniorát.
 Rada sa oboznámila so zámermi a podnetmi zo správnych rád škôl Cirkvi bratskej
v Petržalke a diskutovala o svojich zriaďovateľských funkciách.
 Rokovala o zabezpečení konferencie kazateľov s manželkami Cirkvi bratskej v ČR
a SR, ktorú tento rok organizujeme my 24.-26. septembra v Tatranskej Lomnici.
 Rada nominovala br. Dr. Todda Pattersona za zástupcu Cirkvi bratskej
do starozmluvnej prekladateľskej komisii Slovenskej biblickej spoločnosti. Zároveň
listom vyjadrila blahoželanie Cirkvi br. Pattersonovi k obhajobe doktorátu
v špecializácii Stará zmluva na Trinity International University v Chicagu.
 Rada odsúhlasila žiadosť br. Ivana Markuša o dvojmesačné pracovné voľno v lete
2013. O jeho podrobnostiach rozhodne neskôr, keď budú známe termínové
možnosti.
 Rada prijala informáciu J. Henžela o priebehu jeho pracovnej cesty v Anglicku 24.
júna – 2. júla.
 Rada prijala informáciu P. Prištiaka o priebehu krátkodobého misijného pobytu na
Ukrajine.
 Rada viedla rozhovor a modlitby so s. Máriou Jurčovou pred jej odchodom na
misijný pobyt do Glasgowa, kde v rámci domáceho zboru bude pracovať najmä
medzi Rómami zo Slovenska.
 Rada viedla rozhovor a modlitby s vikárom Marekom Jurčom, ktorý sa vrátil
z dvojročného pobytu v Ashford Congregational Church a bude pokračovať vo
vikariáte v Giraltovciach.
 Konferenciu na podporu zakladania rómskych zborov, ktorú organizuje Evanjelická
aliancia, podporí Rada sumou 100 eur z cirkevného rozpočtu.
 Rada prijala rezignáciu br. kaz. Gabriela Gajdoša (Žiar nad Hronom)
z Evanjelizačno-misijného odboru a na jeho miesto vymenovala br. Milana Mitanu
(Sv. Jur).
 Rada poverila vedením Internetového odboru br. kaz. Martina Jurču.
 29.-31. augusta sa Ján Henžel zúčastnil na 7. európskom kongrese o rodine, kde
vystúpil s prednáškou na tému „Zámer manželstva v stvoriteľskom poriadku.
 Študijný odbor organizuje seminár o kázaní 1.-3. novembra v Hronci.
 Peter Prištiak informoval pozvaní Evanjelikálnej aliancie v ČR na zapojenie 1-2
tímov (po 5-6 ľuďoch) pre zakladanie zborov, ktoré by sa zapojili do prípravy
a mentoringu so začiatkom v januári 2013.
 Pri  stretnutí s členmi prešovského staršovstva sme preberali otázky, ktoré súvisia
so založením samostatného zboru v Spišskej novej Vsi a rozprávali sme sa o
aktuálnych otázkach prešovského zboru, ako aj celej cirkvi.
 Budúce stretnutie Rady bude 8. októbra v Senci, kde bude 9. októbra hostiteľkou
spoločného rokovania slovenskej a českej RCB. Rada upresnila termíny ďalších
dvoch stretnutí v roku 2012.
Zapísal: Ján Henžel

O čom rokovala Rada CB 3.-4. septembra 2012

 • Spoločné modlitby na základe Joz. 13:1, 14:6-15 uviedol T. Máhrik. 
 • Pracovné stretnutie predsedov a podpredsedov staršovstiev o spoločných záujmoch Cirkvi bratskej na nadchádzajúce 3 roky sa uskutoční 24. októbra v Leviciach pre západný seniorát a 25. októbra v Prešove pre východný seniorát. 
 • Rada sa oboznámila so zámermi a podnetmi zo správnych rád škôl Cirkvi bratskej v Petržalke a diskutovala o svojich zriaďovateľských funkciách. 
 • Rokovala o zabezpečení konferencie kazateľov s manželkami Cirkvi bratskej v ČR a SR, ktorú tento rok organizujeme my 24.-26. septembra v Tatranskej Lomnici. 
 • Rada nominovala br. Dr. Todda Pattersona za zástupcu Cirkvi bratskej do starozmluvnej prekladateľskej komisii Slovenskej biblickej spoločnosti. Zároveňlistom vyjadrila blahoželanie Cirkvi br. Pattersonovi k obhajobe doktorátu v špecializácii Stará zmluva na Trinity International University v Chicagu. 
 • Rada odsúhlasila žiadosť br. Ivana Markuša o dvojmesačné pracovné voľno v lete 2013. O jeho podrobnostiach rozhodne neskôr, keď budú známe termínové možnosti. 
 • Rada prijala informáciu J. Henžela o priebehu jeho pracovnej cesty v Anglicku 24. júna – 2. júla. 
 • Rada prijala informáciu P. Prištiaka o priebehu krátkodobého misijného pobytu na Ukrajine. 
 • Rada viedla rozhovor a modlitby so s. Máriou Jurčovou pred jej odchodom na misijný pobyt do Glasgowa, kde v rámci domáceho zboru bude pracovať najmä medzi Rómami zo Slovenska. 
 • Rada viedla rozhovor a modlitby s vikárom Marekom Jurčom, ktorý sa vrátil z dvojročného pobytu v Ashford Congregational Church a bude pokračovať vo vikariáte v Giraltovciach.
 • Konferenciu na podporu zakladania rómskych zborov, ktorú organizuje Evanjelická aliancia, podporí Rada sumou 100 eur z cirkevného rozpočtu. 
 • Rada prijala rezignáciu br. kaz. Gabriela Gajdoša (Žiar nad Hronom) z Evanjelizačno-misijného odboru a na jeho miesto vymenovala br. Milana Mitanu (Sv. Jur). 
 • Rada poverila vedením Internetového odboru br. kaz. Martina Jurču. 
 • 29.-31. augusta sa Ján Henžel zúčastnil na 7. európskom kongrese o rodine, kde vystúpil s prednáškou na tému „Zámer manželstva v stvoriteľskom poriadku. 
 • Študijný odbor organizuje seminár o kázaní 1.-3. novembra v Hronci. 
 • Peter Prištiak informoval pozvaní Evanjelikálnej aliancie v ČR na zapojenie 1-2 tímov (po 5-6 ľuďoch) pre zakladanie zborov, ktoré by sa zapojili do prípravy a mentoringu so začiatkom v januári 2013. 
 • Pri stretnutí s členmi prešovského staršovstva sme preberali otázky, ktoré súvisia so založením samostatného zboru v Spišskej novej Vsi a rozprávali sme sa o aktuálnych otázkach prešovského zboru, ako aj celej cirkvi. 
 • Budúce stretnutie Rady bude 8. októbra v Senci, kde bude 9. októbra hostiteľkou spoločného rokovania slovenskej a českej RCB. Rada upresnila termíny ďalších dvoch stretnutí v roku 2012. 

Zapísal: Ján Henžel