Rokovanie rady - September 2011

Z rokovania Rady Cirkvi bratskej 5. – 6.9.2011 v Leviciach

 • Spoločné modlitby za rôzne aktuálne témy cirkvi uviedol M. Jurčo
 • Rozhovor so staršovstvom misijného zboru Nitra o naliehavej situácii, v ktorej sa zbor bez kazateľa nachádza. Ubezpečili sme našich bratov a sestry v Nitre o podpore.
 • Rada aktualizovala svoj plán vizitácií zborov na rok 2011: Podľa možnosti sa uskutoční vizitácia v Nitre ešte do konca roku 2011 a vizitácia v Michalovciach sa presúva do roku 2012.
 • Vzhľadom na schválenú novelizáciu Poriadku CB tajomník pripraví tabuľku s novými intervalmi hlasovania o ďalšom zotrvaní kazateľov v zbore.
 • Rada diskutovala o ďalšom postupe ohľadom vyučovania duchovného poradenstva Modulárnej školy. Na septembrovej pastorálke bude o tom diskutovať s kazateľmi a potom v najbližšom možnom termíne so zástupcami MPK.
 • Obsadenie zborov kazateľmi:
  • 17. júla bol za správcu zboru v Prešove inštalovaný Martin Jurčo
  • 4. septembra bol za druhého kazateľa v Hermanovciach zvolený a inštalovaný Pierre van Vuuren
  • 11. septembra bol za správcu zboru v Bardejove inštalovaný Martin Uhriňák
  • 18. septembra sa v zbore Michalovce uskutoční voľba Bohdana Roháčka za správcu zboru.
  • Zostáva naliehavá potreba správcu zboru v Nitre a Starej Turej.
 • Rozhovor s vikárom Martinom Kačurom zo Spišskej novej Vsi v súvislosti s jeho návratom z ročného študijného pobytu v Škótsku.
 • Rozhovor s pastoračným asistentom Jánom Verčimákom v súvislosti s jeho nástupom do služby v Leviciach.
 • Rada bola informovaná o plnení celocirkevného rozpočtu z cirkevných zdrojov aj zo štátnych dotácií.
 • 13.-19. decembra navštívi našu cirkev predseda sesterskej cirkvi v Nemecku, Ansgar Hörsting s manželkou.
 • Výročná konferencia Cirkvi bratskej sa uskutoční 27.-28. apríla 2012 v Prešove.

Zapísal: Ján Henžel