Uznesenia spoločnej konferencie CB 2019

Spoločná konferencia Cirkvi bratskej ČR a SR 23.11.2019 v Českom Těšíne schválila nasledujúce uznesenia:

1.  Spoločná konferencia schválila zmenu Ústavy Cirkvi bratskej v článku 3, odsek 5 v predloženom znení.

2.  Spoločná konferencia schválila zmenu Ústavy Cirkvi bratskej v článku 7, odsek 4, ruší článok 7, odsek 5 a schvaľuje zmenu článku 9, odsek 3, 4 a 5 v predloženom znení.

3.  Spoločná konferencia schválila zmenu § 26 Rokovacieho poriadku Spoločnej konferencie Cirkvi bratskej v predloženom znení.

4.  Spoločná konferencia schválila zmenu § 25 Rokovacieho poriadku Spoločnej konferencie Cirkvi bratskej v predloženom znení. 

5.  Spoločná konferencia zvolila podľa § 12 Rokovacieho poriadku na funkčné obdobie troch rokov do Spoločnej konferencie 2022 týchto členov Komisie pre Ústavu: Pavel Škrobák (kazateľ) Karel Taschner (kazateľ), Pavel Paulus (nekazateľ), Štefan Evin (kazateľ), Bohdan Roháček (kazateľ), Jozef Kerekréty (nekazateľ).

6.  Spoločná konferencia zvolila podľa § 12 Rokovacieho poriadku na funkčné obdobie troch rokov do Spoločnej konferencie 2022 týchto členov Komisie pre Duchovné zásady a Vyznanie viery: Pavel Černý (kazateľ), Pavel Hošek (kazateľ), Petr Raus (nekazateľ), Ján Henžel (kazateľ), Juraj Kohút (kazateľ), Todd Patterson (nekazateľ).

7.  Spoločná konferencia zvolila predsedníctvo Spoločnej konferencie 2022 v zložení: Martin Legát (kazateľ), Jiří Vaněk (nekazateľ), Milan Mitana (kazateľ), Ivan Žežula (nekazateľ) a poveruje ho, aby sa na základe ustanovení Rokovacieho poriadku ujalo prípravy budúcej Spoločnej konferencie a to vrátane moderovania a prípravy úloh vyplývajúcich z Rokovacieho poriadku.

8.  Spoločná konferencia určuje, že rokovanie budúcej Spoločnej konferencie sa uskutoční v Slovenskej republike.