Ako písať záverečné práce

Tu máte voľne k dispozícii informačnú brožúru k písaniu záverečnej práce.
Vypracoval: ThDr. Ing. JÁN HENŽEL, PhD.

[Ako písať záverečné práce - PDF]