Formulár pomoci a zbierka a pre Ukrajinu

Formulár pre tých, ktorí chcú pomôcť:

https://cb.sk/pomoc-ukrajine

  

Účet VÚB:    SK91 0200 0000 0000 3773 3152

Variabilný symbol VS:    192022

Správa pre prijímateľa:  Pomoc Ukrajine

 

Ak máte v zahraničí priateľov, partnerov, známych, zbory alebo organizácie, ktoré by chceli prispieť na cirkevný účet pomoci pre Ukrajinu, poskytnite im tieto údaje (čítajte ďalej):

 

Here is the bank information: 
Account name:         Cirkev bratska v SR
Account number:     SK91 0200 0000 0000 3773 3152
SWIFT code:             SUBASKBX
Bank name:               Vseobecna uverova banka (VUB)
Bank address:          Mlynske nivy 1, 829 90 Bratislava
Variable symbol:      192022
Notation (optional):  Ukraine 192022