Vyhlásenie Rady Cirkvi bratskej k napadnutiu Ukrajiny

Zdroj foto: wikipedia.org

Stalo sa to, o čom sme dúfali, že sa už nikdy nestane. Svet sa ocitol na pokraji ďalšej svetovej vojny. Čelíme zlu, ktoré ma totálne nároky a trúfa si premeniť svet podľa svojej zlovoľnej predstavy. To zlo má démonickú podobu. Opakuje  sa, čo sa v dejinách udialo už mnohokrát. Človek opojený víziou absolútnej moci sa rozhodol zahrať sa na Boha. Koniec takej spupnosti je vždy tragický. Ten, kto sa takto povýšil nad dobro a zlo, padne, no môže pri tom zničiť veľkú časť nášho sveta.

Svet, v ktorom žijeme, si bude musieť tvárou tvár hrozbám z Kremľa statočne obhájiť svoju slobodu. Prezident Putin vystavil obyvateľov Ukrajiny totálnej vojne so všetkými utrpeniami, ktoré s ňou súvisia. V tejto tragickej chvíli povzbudzujeme všetkých ľudí dobrej vôle, celú občiansku spoločnosť, aby sme sa plne solidarizovali s obyvateľmi Ukrajiny. Ich rany sú aj našimi ranami, ich ohrozenie naším ohrozením, ich sloboda je našou slobodou. Modlíme sa za ukrajinskú vládu, aby bola múdra, statočná a rozhodná. Modlíme sa za občanov Ukrajiny.

Chceme vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle aby mobilizovali  svoje sily a zdroje a pripravovali miesta prijatia pre našich trpiacich spolublížnych.

Modlime sa za sestry a bratov v Rusku, za silu občianskej spoločnosti, aby odmietli agresiu a postavili sa za právo a spravodlivosť. Modlime sa za cirkev v Rusku, aby dokázala odvážne pozdvihnúť svoj hlas  proti vojnovej mašinérii. Modlime sa za zodpovedných svetových lídrov, aby mali dostatok rozvahy pre múdre rozhodnutia a dostatok odvahy pre rozhodné činy.

Modlime sa za všetkých ľudí, aby sme zlu čelili so srdcom otvoreným Božej láske, ktorá vidí v každej ľudskej bytosti nekonečnú hodnotu, aby sa nášho spravodlivého hnevu nezmocnila slepá nenávisť, ktorej plamene zapálili strojcovia tejto hanebnej vojny.

Bratislava, 25.2.2022

Rada Cirkvi bratskej v Slovenskej republike