Pastiersky list k situácii vyvolanej vojnou na Ukrajine

Videopozdrav predsedu Rady Cirkvi bratskej zborom.

Pastiersky list predsedu Rady Cirkvi bratskej
k situácii vyvolanej vojnou na Ukrajine.

Bratia a sestry,

práve v dňoch, keď sme si už chceli s určitou úľavou vydýchnuť po dvoch rokoch pandémie Covidu, čelíme novej – vojenskej agresii u nášho suseda. Armáda Ruskej federácie brutálne a premyslene napadla Ukrajinu pod barbarskými a propagandisticky prevrátenými zámienkami.

Vojna na Ukrajine ohrozuje aj nás, lebo nevieme, aké zámery smerom na západ má kremeľský diktátor. Zároveň nás však napĺňa bolesťou z nesmierneho ľudského utrpenia. Naša bolesť je bezprostredná, lebo na Ukrajine máme priateľov, naše zbory dlhodobo spolupracujú s ukrajinskými zbormi a v našich zboroch máme bratov a sestry z Ukrajiny. Natália, manželka kazateľa Bohuša Vasiľa (Nitra) je z Ukrajiny; tiež Vierka, manželka vikára Ľubomíra Lorinca (Prešov). Naši blízki a priatelia sú tak priamo zasiahnutí touto vojnou.

Video Vasiľovcov z 24. februára je na tomto linku:

https://drive.google.com/file/d/1bkGe_N7Z2BDCCf2LxPFxcpm2-lEDtPao/view?usp=sharing

Rada Cirkvi bratskej vydala Vyhlásenie k napadnutiu Ukrajiny, ktoré je na webovej stránke  Cirkvi bratskej aj v prílohe tohto pastierskeho listu.

Modlime sa, aby Pán Boh zastavil tých, ktorí rozpútali túto vojnovú agresiu. Modlime sa za obyvateľov Ukrajiny, ktorí sú vystavení utrpeniu. Modlime sa za predstaviteľov ostatných krajín, aby našli prostriedky, spôsoby a štátnickú odvahu pre izolovanie a porazenie tohto zla. https://mostbet-games.net/cs/

Zároveň chceme prakticky pomáhať bratom a sestrám a tiež aj každému, kto sa ocitol v núdzi a je v našom dosahu. Za týmto účelom zriadila Rada Cirkvi bratskej účet, na ktorý je možné prispievať (uvedený nižšie). Prostriedky z tohto účtu chceme cielene poskytovať ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii a tiež aj zborom, ktoré zabezpečujú pomoc pre týchto ľudí.

Pomoc pre Ukrajinu a pre ľudí, ktorí z Ukrajiny utekajú, zabezpečujú aj iné organizácie, takže môžete finančne alebo materiálne obetavo prispievať aj prostredníctvom nich. Overte si však ich dôveryhodnosť a transparentnosť, aby vaša pomoc nebola zneužitá.

Možno väčšina z nás nemá blízkych na Ukrajine ani Ukrajincov vo svojom zbore. Miestne úrady a organizácie (vrátane nemocníc) sa však pripravujú na príchod utečencov a zranených. Ponúknite svoju pomoc a spoluprácu obci, mestu, starostovi, primátorovi a pod. Dohodnite sa vo vašich staršovstvách na koordinácii, aby vaša pomoc bola efektívna a aby ste minimalizovali komunikačné alebo kompetenčné šumy. Pomocou je, ak sa určí koordinátor alebo kontaktná osoba. Ak zbor nemá kapacitu organizovať vlastnú pomoc, zaujímajte sa, vyhľadajte a podporte to, čo robia iní.

Ľudia, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii a v cudzej krajine, potrebujú blízkosť ľudí, ktorým môžu dôverovať a ktorí sú pre nich naozaj nablízku, poruke. Preto navštevujte a ujímajte sa tých, ktorí sú alebo budú prechodne alebo dlhšie ubytovaní v zariadeniach pre utečencov. Sprostredkujte im pomoc a orientáciu v našej krajine. Často môže ísť z nášho pohľadu o drobnosti, ale pre nich to má veľkú cenu.

Na webovej stránke Cirkvi bratskej je dotazník – formulár, do ktorého môžete uviesť vašu konkrétnu formu a ponuku pomoci.

Oddajme sa výzve, že kým máme čas, máme robiť dobré všetkým, ale najviac členom rodiny veriacich (Gal 6:10). V súčasnom kontexte sú všetci utečenci naši blížni. Ak naše obmedzené sily a prostriedky nestačia pre všetkých, ujímajme sa veriacich bratov a sestier.

Venujme pozornosť našim deťom a mládeži, ktorí často čerpajú informácie len zo svojich aplikácií v mobilných telefónoch a internetu. Upozorňuje na to aj Matúš Bischof, učiteľ dejepisu v Rožňave: „Je ilúzia obávať sa, že keď sa so žiakmi budeme zodpovedne baviť o vojne, ublížime im. Majú naplno otvorený internet, kde sa môžu sami dostať k ešte násobne horším stránkam,“ hovorí učiteľ a dodáva: „Jeden z hlavných terčov hybridnej vojny sú práve mladí 14- a 15-roční mladí ľudia.“ Táto vojna nie je počítačová hra, vojna je na našom prahu. Sledujme spolu s nimi televízne spravodajstvo. Vysvetľujme im, kto je agresor a kto je obeť. Zapojme ich do pomoci a doprajme im stretnutie s reálnymi ľuďmi, aj ich rovesníkmi, ktorí utekajú z Ukrajiny.

Vojna je hrozný prejav zla a hriechu vo veľmi reálnej podobe. Čim je nám bližšie, tým viac s ňou musíme vyrovnávať vo svojom chápaní aj konaní. Sme však ľudia viery, lásky a nádeje,  lebo nám Boh o sebe zjavil a v diele svojho Syna dokázal, že On a len On je zvrchovaný Pán sveta, Pán dejín a Pastier našich duší. On je spravodlivý Sudca a Kráľ, ktorý raz odstráni každé zlo, každú bolesť a každú vzburu (2Tes 3-12). Boh nikdy nevydal svet celkom napospas človeku, ani cisárom, ani cárom, ani Hitlerom, ani Putinom. Naopak, Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Evanjelium je preto dobrá správa, že do smrti, zúfalstva tmy prináša nádej, svetlo a život. Povzbudzujme sa preto navzájom k životu a činom, ktoré formuje evanjelium.

A Pán nech vedie vase srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. (2Tes 3:5)

Štefan Evin

 

Finančná zbierka na pomoc Ukrajine: 

Účet VÚB:                              SK91 0200 0000 0000 3773 3152

Variabilný symbol VS:          192022

Správa pre prijímateľa:        Pomoc Ukrajine