Advent

Adventný čas je tento rok od 28.11. do 19.12.21.

"Syn človeka prišiel, aby dal svoj život ako výkupné za mnohých."
(Marek 10:45)

Foto: WallpaperAccess.com