Opatrenia týkajúce sa bohoslužieb

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenia týkajúce sa bohoslužieb platné od 10.6.2020 (začínajú na strane 9).

>>UVZ_bohosluzby_opatrenia.pdf<<