Opatrenia týkajúce sa bohoslužieb

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenia týkajúce sa bohoslužieb platné od 1.10.2020 (začínajú na 8. strane dokumentu).

>>UVZ_bohosluzby_opatrenia.pdf<<