Pokyny v súvislosti so šírením koronavírusu (COVID-19)

Predsedníctvo Rady Cirkvi bratskej vydalo následovné usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19

Vážení správcovia zborov, staršovstvá, bratia a sestry,

v súvislosti so šírením nového vírusu COVID-19 odporúčame sledovať a rešpektovať pokyny jednak miestnych orgánov verejnej správy (obecných, mestských, okresných, krajských) a tiež celoštátnych. Okrem iných je to obmedzenie cestovania do zahraničia a sledovanie vlastného zdravotného stavu.

Občianska zodpovednosť a ochrana zdravia je našou kresťanskou povinnosťou. Napriek tomu, že rastie znepokojenie, chceme sa správať zodpovedne, napomáhať pri riešení situácie a neprepadať panike.

Ľudí, ktorí sa necítia dobre a môžu mať príznaky ochorenia, prosíme, aby ostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Súčasne prosíme, aby najmä v prípade starších ľudí a/alebo osamelo žijúcich, ich príbuzní alebo ľudia z ich komunity vhodným spôsobom monitorovali ich situáciu. Záujem, spoľahlivá informovanosť a reakcia na ich potreby je pre nich dôležitým prejavom našej lásky.

Pri spoločných stretnutiach, pri lúčení po zhromaždeniach a pod. je potrebné zvážiť podávanie rúk a objímanie. Obmedzenie týchto prejavov je potrebné zdôvodniť.

Vysluhovanie Večere Pánovej sa v našich zboroch deje viacerými spôsobmi s rôznou frekvenciou. Pri víne používajte individuálne poháriky, vynechajte spoločný kalich. Tam, kde ste doteraz používali iba kalich, je lepšie pozastaviť slávenie Večere Pánovej. Pri distribúcii chleba je potrebné zabezpečiť hygienickú manipuláciu. Ak neviete ako reagovať, slávenie Večere Pánovej odložte.

Prosíme, aby zvýšenú pozornosť svojmu zdravotnému stavu a obmedzeniu kontaktov venovali osoby, ktoré v poslednom čase, napr. počas jarných prázdnin navštívili rizikové oblasti (severné Taliansko, Ázia, a iné, kde je potvrdený výskyt vírusu). 

V prípade, že úrady nariadia zrušenie verejných zhromaždení, v pokoji to rešpektujme, lebo ochrana zdravia je vo verejnom záujme.

Prosím Vás, aby ste o zmenách v zaužívaných spôsoboch a opatreniach informovali na začiatku spoločných zhromaždení a iným vhodným spôsobom, ktorý je vo Vašom zbore obvyklý.

Buďme cirkvou, ktorá sa horlivo s nádejou modlí za fyzické aj duchovné zdravie našej krajiny.

 

Predsedníctvo Rady Cirkvi bratskej

V Bratislave 09.03.2020