Otvorený list cirkvám IFFEC

INTERNATIONAL FEDERATION OF FREE EVANGELICAL CHURCHES

Internationaler Bund freier Evangelischer Gemeinden

Fédération Internationale des Eglises Evangéliques Libres

Federación Internacional de Iglesias Evangélicas Libres

Otvorený list cirkvám o Strednom východe

 

Medzinárodná federácia Slobodných evanjelikálnych cirkví (IFFEC) sa v dňoch 6. až 10. októbra stretla na svojom valnom zhromaždení v meste Oaxtepec, Mexiko. Témou zhromaždenia bolo „Služobníci v Kristovi, spoločne v misii.“ Prítomní boli delegáti a pozorovatelia z 30 krajín celého sveta, medzi nimi veľká skupina mladých vodcov.

 

Na jednom stretnutí hlavný rečník predniesol dôležité vhľady, keď hovoril o našej „Vzájomnej celosvetovej misii“ z pohľadu Blízkeho Východu a severnej Afriky.

 

Vypočuli sme si aj správu Misijného výboru, ktorý sa zdieľal so svojimi zážitkami z nedávnej cesty do Egypta za účelom nadobudnúť lepšie porozumenie situácie na Strednom Východe a prehĺbiť kontakty so sestrami a bratmi. Okrem iných vecí, objavili medzi kresťanmi z rôznych pozadí silné modlitebné hnutie za Egypt a Stredný Východ. Počas zhromaždenia tiež zazneli priame správy z Izraela, Palestíny, Libanonu a Iraku.

 

Sme veľmi znepokojení súčasnými správami zo Stredného Východu o sektárskom násilí, avšak sme aj nesmierne povzbudení, keď počujeme ako Boh koná dnes a čo môžeme robiť my pre Božie kráľovstvo v tomto Svete.

 

V mene niekoľkých kresťanských vodcov a kresťanských cirkví a inštitúcií na Strednom Východe, z ktorých niektoré sú členmi IFFEC, chceme cirkvám priniesť viac poznatkov, aby nás viedli k výzve konať nasledovne:

 

- Milovať, zaujímať sa a modliť sa, čo je model Ježiša Krista, za naše kresťanské sestry a bratov a iné menšiny na Strednom Východe a v severnej Afrike.

- Podporovať a spolupracovať s cirkvami holisticky na pastoračnej a duchovnej starostlivosti a humanitárnej pomoci, rekonštrukcii a rehabilitácii.

- Zasadzovať sa o politické riešenia a rešpektovanie Ľudských práv na Strednom Východe cez kontakty v našich vlastných krajinách, cez Organizáciu spojených národov, Európsku Úniu a iné regionálne orgány.

- Otvoriť naše srdcia, cirkvi a krajiny utečencom a imigrantom zo Stredného Východu a pomáhať im v čom vieme, ale zároveň prijímať od nich požehnania, ktoré oni prinášajú zvyšku sveta.

 

S vďakou za vašu spoluprácu a požehnania od nášho Pána Ježiša Krista.

 

Oaxtepec, Mexiko, 10. októbra 2014

 

 

 

Ansgar Hörting Francisco Portillo

Prezident Generálny tajomník