Jesus House 2011

Čo je Jesus House?
Ide o satelitný prenos  z nemeckého Stuttgartu, program ktorého je určený pre mladú generáciu. Zbory, ktoré prejavia záujem, môžu  zorganizovať verejné premietanie tohto podujatia vo svojom meste, alebo obci.  Pri dostatočnom záujme bude združenie JPK v Leviciach zabezpečovať  prípravu a poskytovať potrebné služby (plagáty, pozvánky, preklad prenosu, školenia, atď.)

Témy  počas prenosov JesusHouse:
Kto som?
Čo z toho budem mať?  (viera v Ježiša)
Totálne vedľa  (otázka hriechu, viny)
Je tu niekto?  (otázka existencie Boha)
Prečo?  (otázka utrpenia)
Láska je všetko
Čo tu vlastne robíš? (zmysel života)
To zvládneme!  (nádej)

Prihláška

Viac info: www.jesushouse.sk