Od generácie Y ku generácii Z - 2010

IX. Medzinárodný ekumenický workshop pre pracovníkov s deťmi/dospievajúcimi.

11. september 2010

Ponúkané WORKSHOPY:

  • Doc. PhDr. Dobromila Iva Vaňková, CSc.: „Dorast včera, dnes a zajtra (problémy dospievania)“
  • Natália Luptáková: „Ako pracovať s GenY“ - Využitie popkultúry, hudby a umenia. Praktické skúsenosti s prácou s mladými vedúcimi.
  • Natália Luptáková: „Znudení v kultúre zábavy“ - Prečo sa mladí ľudia nudia, príčiny nudy a čo s ňou môžeme urobiť.
  • Mgr. Igor Čonka: „Chytení v sociálnych sieťach" - Ako pochopiť fenomén sociálnych sietí. Ako sa dostať do sveta sociálnych sietí a nebyť outsider. Ako sociálne siete a IM vplývajú na komunikáciu mladých ľudí. Aké sú možnosti a riziká využitia sociálnych sietí. Akým spôsobom vzdelávať mladých.
  • Mgr. Lýdia Naďová: „Prístup a komunikácia s deťmi o chorobe a smrti" - Choroba a smrť sú bežnou súčasťou našich životov a dá sa povedať, že aj každá strata je istým spôsobom smrťou. Ako môžeme v dnešnej dobe komunikovať s deťmi o chorobe, smrti a strate? Ako im môžeme pomôcť?
  • Ján Majer, Darina Majerová, Klára Kondačová, Ivan Sartoris, Martin Schabjuk: „Podmienky na dobrú prácu s dorastom v cirkvi“ - Systém, podmienky, skúsenosti z vyučovania dorastu a kooperácia učiteľov. Predstavenie materiálov pre vyučovanie dorastu (4-ročný cyklus) a prezentácia časti lekcie na tému „Tlak rovesníkov“.
  • Doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.: „Kresťanstvo ako príťažlivý životný štýl?“ - Učiteľ vedie deti/dorastencov k Bohu skrze Krista a zároveň ich učí osvojovať si kresťanský životný štýl. V čom spočíva špecifickosť tohto štýlu? Workshop bude zameraný na dve v katechetickej výchove zanedbávané oblasti: a) pohľad dovnútra - zdravý názor na seba: Do akej miery je správne podporovať u detí sebaakceptovanie? Ako riešiť dilemu sebarealizácie a nasledovania Krista?; b) pohľad zvonku - upozorniť na potrebu viesť deti k schopnosti žiť kresťanský život v mulitkultúrnej spoločnosti.
  • PaedDr. Adriána Maďarová: „Morálne dieťa“ - Odborné a praktické podnety k hlbšiemu pochopeniu problematiky morálky 10-11 ročných.

Podrobnejšie informácie, prihláška: http://www.detm.org/?page=aktuality