Misijné leto 2022

Ak máš 15 a viac, si pozvaný uvažovať o tom, či sa po splnení určitých podmienok nepridáš do jedného z viacerých tímov, ktoré budú v zmysle evanjelia slúžiť rôznym ľuďom na rôznych miestach.

Odkaz : Misijné leto 2022 – ÚDM (uniadm.sk)