Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

VIDELI SME NA VÝCHODE JEHO HVIEZDU A PRIŠLI SME SA MU POKLONIŤ (Matúš 2:2)

18.-25.1.2022

Viac informáciií nájdete tu.