Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia.

18.-22.1.2021

Viac informácií tu.