Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

18.-25.1.2019

"Preukázali nám neobyčajnú láskavosť" (Skutky 28,2)

Viac info tu.