40 dní s Bibliou

Pozývame všetkých členov i priateľov Cirkvi bratskej k rozhodnutiu osobného čítania Biblie a k modlitbám, čo v minulosti patrilo k automatickým základom našej zbožnosti.

40 dni s Bibliou

Opakovane však zaznamenávame, že mnohí ľudia prichádzajú ku kontaktu s Písmom iba v rámci nedeľného zhromaždenia. Chýbajú nám základné biblické znalosti a to už nehovoríme o schopnosti na nich stavať alebo sa v živote podľa nich orientovať.

Preto hlavná myšlienka tohto projektu spočítava v návrate ku čítaniu Biblie. Hlavným dôvodom nie je iba poznať Bibliu, ale cibriť si biblické myslenie, formovať svoju myseľ a predovšetkým kráčať k posvätenému životu.

Projekt 40 dní s Bibliou na ceste za touto myšlienkou prepája celé zborové spoločenstvo. Je na jednotlivých zboroch, ako hlboko nechajú preniknúť toto semienko do svojho zboru. Materiálov je pripravených niekoľko: od rozpisu pre osobné čítanie, cez tém na biblické hodiny a skupinky, až po texty a témy k nedeľným kázňam. A okrem toho – kreativite sa medze nekladú.

 

Rok 2017 – NA CESTE s knihou Exodus

od stredy 8. marca až po veľkonočnú nedeľu 16. apríla 2017

Počas tohto roku sa vydáme v knihe Exodus na cestu z otroctva ku slobode spolu s Izraelom. V zajatí biblického ľudu môžeme poznávať rozpoznávať vlastnú bezmocnosť, v jeho slobode a poverení svoj nový život v Kristovi, v jeho zápasoch a neposlušnosti vlastné pokušenie a hriech, v dávnom Hospodinovom milosrdenstve Kristovo odpustenie a lásku voči nám dnes.

Viac o akcii a všetky originálne dokumenty k nej môžete nájsť na stránkach www.cb.cz/akce

Materiály:

Brožúrka s rozpisom na každodenné čítanie (SK)

Materiál pre účastníkov (CZ)

Materiál pre kazateľov (CZ)